Meldkamer

Een operator houdt 24u. op 24 en 7 dagen op 7 uw eigendom in het oog !!

bekommeren

Wenst u zich niet te moeten bekommeren over de veiligheid van uw woning, (en dus ook niet constant uw telefoon/smartphone in het oog moeten houden…) maak dan beroep op een professionele organisatie die dat in uw plaats doet.

Alarm4U werkt hiervoor samen met een erkende meldkamer.
Bij een alarm zullen zij de gepaste maatregelen nemen. De wet beveelt een verificatie uit te voeren vooraleer zij de politie contacteren. Dankzij het doorsturen van beelden, kan dit heel snel geschieden en verliest men dus geen kostbare minuten.


Als gebruiker van een alarmcentrale, bent u bij wet verplicht u jaarlijks te registreren op de website www.policeonweb.be.
Indien u aangesloten bent aan een meldkamer, dan zorgen zij hiervoor. U hoeft zich over niets te bekommeren !