Disclaimer

1. Eigendomsrecht

Deze website is eigendom van ALARM4U BVBA, gevestigd Oudburgweg, 51 te 9830 Sint-Martens-Latem. Met ondernemingsnummer BE 05 88 99 1324 en erkend door het MIBZ onder het nummer 20.1911.08.
De site is beschermd door de eigendoms- en auteursrecht.
De gehele of gedeeltelijke reproductie van de website is enkel toegelaten voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, opslaan of verzenden van deze website of van delen ervan om andere redenen is niet toegelaten zonder de geschreven toestemming van Alarm4U.

2. Aansprakelijkheid

Alle inhoud die via deze website verspreid wordt is louter ter informatie beschikbaar gemaakt, en Alarm4U kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig ander gebruik ervan.
Alarm4U is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden, fouten en/of onvolkomenheden die op haar site vermeld zijn, noch voor problemen die kunnen ontstaan door het gebruik en/of het verspreiden van deze informatie.
Alarm4U is evenmin aansprakelijk voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke zou kunnen voortkomen uit het gebruik of verspreiden van de gepubliceerde informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

3. Virussen

Alarm4U is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Alarm4U website zouden voorkomen. Alarm4U  is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Alarm4U website zijn gelinked. 

4. Gegevensbescherming

Alarm4U respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site.

5. Persoonsgegevens

Alarm4U verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. 
Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker Alarm4U toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Alarm4U met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.
De bezoeker heeft recht op inzage en eventueel correctie van de op hem betrekking hebbende gegevens. Hij heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. De bezoeker kan een aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Alarm4U.
Persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.